Jahan Tilsimat News

Türkmenistanyň dört welaýatynda gowaça ekişine girişildi

Şu gün Türkmenistanda möhüm oba hojalyk möwsümi bolan gowaça ekişi başlandy. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 10-njy martda geçirilen mejlisinde tassyklanan tertipnama laýyklykda, Ahal, Balkan, Lebap we Mary welaýatlarynyň pagtaçylary gowaça ekişine şu gün girişdiler
Made on
Tilda