Voliam Targo (45g/L Chlorantraniliprole + 18g/L Abamectin)
Düzümi
Ösümlik ady
Üzüm
Pomidor (açyk meýdan)
copyright © Vital Tarım
NUTRIA 10-5-20
Pomidor (ýyladyşhana)
Ulanyş dozasy
Zyýanly organizm/keseli
Spodoptera littoralis
1 gün
Helicoverpa armigera
Lobesia botrana
3 gün
3 gün
70ml/100l suw
80ml/100l suw
90ml/da
Burç (ýyladyşhana)
Helicoverpa armigera
90ml/100l suw
3 gün
Soňky dermanlama wagty bilen hasylyň arasyndaky wagt
Işjeň madda
45 g / l Chlorantraniliprole + 18 g / l Abamectin
Made on
Tilda