V-Drip 15-30-15 + ME
Duzumi
Kepillendirlen duzumi
%W/W
Jemi azot (N)


15
Amoniý azot (N)
7
Nitrat azoty (N)
4
Moçewina azoty (N)
4
copyright © Vital Tarım
NUTRIA 10-5-20
Düzümi
Ösümlik ady
Ulanylan wagty
Toprakdan berip ulanmak
Ýyladyşhana ösümlikleri
Miweli agaçlar
Üzüm
Zeýtun
Açyk meýdan gök önümleri
Ösüş döwründe 3-4 günde
Ösüş döwrüniň dowamynda 15 günde
Şahalar gol açyp başlamasyndan soň
Ösüş döwüri boýunça 10-15 gün arakesmeler bilen
Ösüş döwründe 3-4 günde
2-3 kg/dekara (10 sotka)
5-6 kg/dekara (10 sotka)
2-3 kg/dekara (10 sotka)
5-6 kg/dekara (10 sotka)
2-3 kg/dekara (10 sotka)
Fosfor Penta oksidi (P2O5)
30
Made on
Tilda