Root-In
Duzumi
Kepillendirlen duzumi
%W/W
Organiki maddalar
25
Organiki uglerod
11
Jemi azot (N)
1
Suwda ereýän kaliý oksidi (K2O)
2
pH
4-6
Düzümi
Ösümlik ady
Ulanylan wagty
Ýaprakdan berip ulanmak
Toprakdan berip ulanmak
Pomidor, badamjan, burç
Çereşnýa,şetdaly,alma
Ýapragyny döken agaçlarda
Üzüm
Zeýtun
Şitilkä Ösüş döwüri boýunça
Irki ösüş döwründe
Göni çyrpymdan soň
Miwe bişmänkä
Çyrpymda
200 ml / 250l suw
200 ml / 250l suw
350ml / 450l suw
250 ml / 250l suw
350ml / 450l suw
1-2 It / dekara
1-2 It / dekara
1-2 It / dekara
1-2 It / dekara
1-2 It / dekara
Made on
Tilda