Aminostren
Duzumi
Kepillendirlen duzumi
%W/W
Organiki maddalar
40
Organiki uglerod
16
Organiki azot (N)
4
Erkin Aminokislotalary
24
pH
5-7
Düzümi
Ösümlik ady
Ulanylan wagty
Ýaprakdan berip ulanmak
Toprakdan berip ulanmak
Pomidor, badamjan, burç
Çereşnýa,şetdaly,alma
Ýapragyny döken agaçlarda
Üzüm
Zeýtun
Şitilkä Ösüş döwüri boýunça
Irki ösüş döwründe
Göni çyrpymdan soň
Miwe bişmänkä
Çyrpymda
200 ml / 250l suw
200 ml / 250l suw
350ml / 250l suw
250 ml / 250l suw
350ml / 250l suw
1-2 It / dekara
1-2 It / dekara
1-2 It / dekara
1-2 It / dekara
1-2 It / dekara
Made on
Tilda